מבוא – פרויקט אירוסי ההיכל

 רקע:

בישראל שמונה מינים של אירוסי היכל (Iris section Oncocyclus) אשר כולם אנדמיים ובעלי אוכלוסיות מצומצמות ומקוטעות. אירוסי ההיכל הם הפרחים הגדולים והיפים בישראל, וכולם ערכי טבע מוגנים אשר עומדים במוקד שמירת הטבע בישראל. אירוסי ההיכל זכו אף להיות סמל החברה להגנת הטבע בעקבות המאבק לשמירת אירוס הגלבוע. אירוסי ההיכל מאופיינים בפרחים גדולים בעלי דגלים זקופים ורחבים, בכתם כהה בפתח מנהרת ההאבקה, ב"זקן" בבסיס המנהרה ובתוספת שומנית על הזרע. אירוסי ההיכל מיוחדים בצבעם הכהה הנדיר בעולם הפרחים. ב-5 מהמינים בישראל הפרח כולו כהה, ואילו ב-3 המינים האחרים הדגלים בהירים והשפית כהה. תפוצת המינים הכהים היא באזורי הגבול בין הים-תיכון והמדבר, ואילו תפוצת המינים הבהירים היא באזורים ים תיכוניים.

מטרות הפרויקט:

א. איתור אוכלוסיות - המטרה היא לאתר את כל אתרי האירוסים בארץ והגדרת מידת הרגישות של כל אוכלוסייה לסכנת הכחדה. יש חשיבות רבה לתיעוד כל האוכלוסיות ולהגדרה מיידית של סדר העדיפויות בשמירתן. אוכלוסיות רבות נכחדו או עומדות על סף הכחדה, לדוגמא: באזור תל אביב נכחדו שש מתוך שבע אוכלוסיות ידועות של אירוס הארגמן. המידע שנאסף נאגר בבסיס הנתונים של רת"ם - מרכז מידע לצמחי ישראל, וזמין לגופי שמירת הטבע.

ב. סיסטמטיקה והגדרת המינים - בין המינים מוכרות מהשדה צורות מעבר בעלות תכונות ביניים. המחקר שנערך בשנת 1998 בחן באופן כמותי, ע"י השוואת השונויות בין ובתוך האוכלוסיות, את מידת הקרבה בין מיני אירוסי ההיכל בישראל, ובדק האם דגם השתנות התכונות מקביל לגרדיאנט הארידי צפון-דרום. מתוצאות המחקר נראה כי יש קירבה בין אוכלוסיות האירוסים הבהירים (א. נצרתי, א. הגולן וא. הדור) ובין אוכלוסיות אירוס הגלבוע, וכן קרבה בין  אירוס הארגמן ובין אוכלוסיות אירוס שחום של מדבר יהודה ובקעת באר שבע - ערד.

באופן כללי נמצא כי תכונות הפרח, עמוד התפרחת והעלים משתנות לאורך הגרדיאנט היובשני מצפון לדרום. התכונות שנחשבות למבדילות בין המינים השונים משתנות באופן רציף לאורך הגרדיאנט ואינן מהוות סימנים מבדילים למעשה.

ע"פ התוצאות אפשר לחלק את אירוסי ההיכל בישראל לארבעה מינים מורפולוגיים: אירוס הדור, אירוס נצרתי (כולל א. נצרתי וא. הגולן), אירוס שחום (כולל א. שחום, א. הגלבוע א. ירוחם וא. הארגמן) ואירוס הנגב. את האירוס השחום ואת האירוס הנצרתי ניתן לחלק לתת מינים לפי אזורים גיאוגרפים. הגדרת תת המינים חשובה לצורכי שמירת טבע - לשמר את מגוון הצורות של אירוסי ההיכל כדי לאפשר לטבע ולתהליך האבולוציוני להמשיך ולהתקיים ללא הפרעה.

ג. האבקה ורבייה - כל מיני אירוסי ההיכל אינם מייצרים צוף כגמול למאביקים. כצפוי, לא נצפו כמעט ביקורי מאביקים באירוסים במשך שעות היום, אולם בשעת השקיעה מאות זכרי דבורים נכנסים אל תוך המנהרה שבפרח ושוהים בתוכה כל הלילה. מטרת המחקר היא לחקור את הגורמים המושכים את הזכרים אל תוך הפרחים. ההשערות העיקריות הן: (1) פרחי האירוס מפרישים חומר דמוי הורמון נקבי המושך את הזכרים, (2) הכתם הכהה שבפתח מנהרת ההאבקה מחקה פתח מחילה של נקבות הדבורים, (3) הדגלים שבראש הפרח משמשים כקולטי שמש והגמול לזכרים הישנים הוא אנרגיית חום המסייעת להם לצאת לפעילות בשעה מוקדמת יותר בבוקר.

המחקר מתמקד בשאלות נוספות הקשורות לרבייה של האירוסים, כגון: מהו אחוז הפרטים הפורחים בכל אוכלוסייה? מהו היחס בין הרבייה המינית בעזרת זרעים ובין הרבייה הוגטטיבית בעזרת קני-השורש? מהו היחס בין מספר הפרחים, מספר זכרי הדבורים הלנים בפרחים ובין מספר הפרות והזרעים? האם זכרי הדבורים הם המעבירים את האבקה בין הפרחים? המחקר נועד לגלות מהו הקשר בין התכונות המיוחדות לפרחי אירוסי ההיכל - פרח יחיד ענק בעל צבע כהה וללא גמול צוף - ובין המאביקים, ואיך משפיע הקשר המיוחד הזה על האבולוציה של הקבוצה המיוחדת של אירוסי ההיכל. המסקנות של המחקר יהוו בסיס לגיבוש המלצות לממשק תנאי הרבייה של האוכלוסיות בטבע ולשמירה על מגוון הצורות של המינים האנדמיים והנדירים של אירוסי ההיכל.

 

ספרות נבחרת

אבישי, מ. 1979. אירוסים בארץ ישראל. החברה להגנת הטבע.

עברי, י. וד. איזיקוביץ. 1988. ההדור באירוסי ההיכל תצפיות בהאבקת אירוס הדור. טבע וארץ 30(5):5-9

שמידע, א., י. ספיר, ח. בן-דוד וג. פלאי. 1999. תגלית: אירוס נצרתי בעבר הירדן. טבע הדברים 43 (מאי 1999) עמ' 56-65

שמידע, א. וי. עברי. 1996. אירוס ההיכל: מלונה לזכרי הדבורים. טבע הדברים 14 (פברואר-מרץ 1996) עמ' 32-49

 

בחזרה לדף הראשי

 e-mail

 

Introduction

Introduction page

מבוא

Culture

Royal Irises in Culture and Art

תרבות ואומנות

Species

Species list - maps and flowering time

מינים

Systematics

Genetics and Morphology Research

סיסטמטיקה

Pollination

Pollination of the Royal Irises

האבקה

Links

Iris Links and Miscelanous

קישורים


HUJI
The Hebrew University of Jerusalem

האוניברסיטה העברית בירושלים

Rotem
Rotem - Israel Plants Information Center

רת"ם – מרכז מידע לצמחי ישראל

SPNI
The Society for the Protection the Nature in Israel

החברה להגנת הטבע


Copyright , 2002, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved.